Produkty
Váš osobný účtovník

Všetky doklady online na jednom mieste. 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Viac informácií
Registrácia do demoverzie

Demo verzia nie je momentálne dostupná. Kontaktujte nás prosím prostredníctvom formulára nižšie a dohodnime si osobné stretnutie alebo telekonferenciu, kde Vám Zákaznícku zónu radi predstavíme.

funkcie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Všetky firmy
na jednom mieste

Zobrazenie všetkých vašich firiem na úvodnej stránke. Účtovné údaje zvolenej spoločnosti si môžete prehliadať jediným kliknutím.

Graf výsledku
hospodárenia

Prehľadné porovnanie, ako sa vám darí tento rok oproti iným rokom. Jednoduché identifikovanie silných a slabých období.

Prehľad nákladov
a výnosov

Analyzovanie nákladov a výnosov po mesiacoch a ich porovnanie s predchádzajúcimi obdobiami.

Prehľad pohľadávok
a záväzkov

Rýchly prehľad o tom, na čom zarábate a na čo míňate. Vzájomné porovnanie jednotlivých údajov po mesiacoch.

Prehľad DPH

Priebežný prehľad o splatnej dani z pridanej hodnoty vždy od 1. dňa daného mesiaca k aktuálnemu dňu. Účtovné doklady sú po podaní daňového priznania vždy archivované.

Prehľad dane z príjmov

Priebežný prehľad o splatnej dani z príjmov vždy od 1. dňa daného mesiaca k aktuálnemu dňu. Účtovné doklady sú po podaní daňového priznania vždy archivované.

Prepojenie s bankou

Plne automatická online komunikácia s vašou bankou. Automatické párovanie platieb s pohľadávkami a záväzkami.

Filter podľa dátumu

Praktický filter splatnosti podľa zvoleného dátumu. Jednoduché vymedzenie časového úseku pre zobrazenie dokladov.

Detail dokladu

Zobrazenie detailu každého dokladu. Detail obsahuje QR kód na úhradu, možnosť označiť doklad ako uhradený, možnosť online chatu s účtovníkom, základné údaje o doklade, scan faktúr /dokladu a prehľad realizovaných úhrad.

Prehľad platieb
pri doklade

Prehľad platieb prislúchajúcich k zvolenému dokladu. V prípade dlhodobých záväzkov, akými sú napríklad úvery, sa zobrazia úhrady listiny.

Dávkové platby

Vygenerovanie dávkovej platby do banky priamo v Zákazníckej zóne. Stačí vybrať bankový účet a záväzky, systém vám vytvorí SEPA príkaz.

Sumárna platba
faktúr od rovnakého
dodávateľa

Uhradenie viacerých faktúr jednému dodávateľovi s možnosťou spojiť úhrady do jednej platby pre šetrenie času aj bankových poplatkov. Zákaznícka zóna po vykonaní úhrady dodávateľovi odošle email s reportom v PDF alebo CSV.

Označenie dokladu
ako uhradený

Možnosť označiť doklad ako uhradený – v plnej alebo čiastočnej sume, pre získanie vždy aktuálneho prehľadu o záväzkoch bez ohľadu na odoslanie výpisu z banky na spracovanie.

Živý chat
s účtovníkom

Meno účtovníka, ktorý daný doklad účtoval, nájdete pri každom doklade, s možnosťou okamžitej komunikácie. Priamy chat s účtovníkom zvyšuje prehľadnosť a efektívnosť komunikácie.

Nahrávanie dokladov

Nahratie dokladov do Zákazníckej zóny je možné dvomi spôsobmi: priamym nahratím dokumentu z počítača alebo zaslaním dokladu na priradený email. Zasielanie dokladov e-mailom, napríklad od dodávateľov, sa do systému nahráva automaticky a v súlade s pripravovanou novelou zákona o účtovníctve.

Prehľad pohľadávok

Chronologicky usporiadaný prehľad pohľadávok na jednom mieste s filtrovaním podľa odberateľa, úhrad alebo dátumu splatnosti. Rýchle fulltextové vyhľadávanie. Súčtový riadok pre prehľad o tom, ktorý obchodný partner s úhradou mešká, prípadne sa stal rizikovým.

Detail pohľadávky
alebo záväzku

Zobrazenie detailu každej pohľadávky alebo záväzku. Po rozkliknutí sa zobrazia detailné informácie o doklade, jeho scan, možnosť chatu s účtovníkom akoaj prehľad súvisiacich úhrad.

Chronologický prehľad

Prehľadné zobrazenie komplexného účtovníctva po jednotlivých rokoch. V Zákazníckej zóne sa v záznamoch svojich firiem nestratíte.

Notifikácie

SMS alebo e-mailové upozornenia na blížiacu sa splatnosť záväzkov. Možnosť nastavenia hodiny aj počtu dní pred alebo po splatnosti, kedy vás má Zákaznícka zóna upozorniť.

Prehľad dokumentov

Prehľad dokumentov nahratých do systému a ľahká kontrola, v akom stave sa nachádza spracovanie každého dokladu.

Odsúhlasovanie
dokumentov

Nutným odsúhlasením akéhokoľvek záväzku pred úhradou sa vyhnete mylnému uhradeniu faktúry.

výhody
1
2
3
4
5
6

Vždy aktuálne informácie

Už žiadne nepríjemné prekvapenia. Zákaznícka zóna zobrazuje aktuálnu výšku DPH aj dane z príjmov.

Automatické upozornenia

Zákaznícka zóna sama sleduje splatnosť faktúr a pred jej koncom vás upozorní prostredníctvom SMS alebo e-mailu.

Pripravená na budúcnosť

Prepojenie s bankovými účtami, online chat s účtovníkom či prispôsobiteľné widgety vám spríjemnia a zjednodušia každý deň.

Prehľad nákladov a výnosov

Analyzovanie nákladov alebo výnosov po mesiacoch a ich porovnanie s predchádzajúcimi obdobiami.

Prehľad pohľadávok alebo záväzkov

Rýchly prehľad o tom, na čo odchádzajú peniaze a z čoho máte zisky. Vzájomné porovnanie jednotlivých údajov po mesiacoch.

Graf výsledku hospodárenia

Prehľadné porovnanie, ako sa vám darilo v dvoch alebo viacerých rokoch. Jednoduché identifikovanie silných a slabých období.